มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 หอคอยของมัสยิดมลายู

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
หอคอยของมัสยิดมลายู
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดมลายู
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
ปีนัง
จังหวัด/เมือง
จอร์จทาวน์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
5.414521, 100.3362142
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
มัสยิดมลายู สร้างขึ้นโดยชาวอาเจะห์ (ทางเหนือของเกาะสุมาตรา) ซึ่งชื่อว่า Tunku Syed Hussain Adid ผู้ร่ำรวยและมีบทบาททางด้านการเมือง
ลักษณะทางศิลปกรรม
มัสยิดแห่งนี้มีหอคอยที่โดดเด่น ซึ่งมีทรงสอบเข้าแลมีระเบียงด้านบนเพียงระเบียงเดียว ลักษณะเช่นนี้ดูคล้ายประภาคารหรือหอคอยสำหรับการเดินเรือ ประภาคารเป็นวัฒนธรรมแบบอังกฤษที่เข้ามาในมาเลเซียและเป็นแหล่งบันดาลใจให้เกิด “หอคอยมัสยิดแบบประภาคาร” ขึ้นในศิลปะมาเลเซีย นอกจากที่นี่แล้ว มัสยิดกำปงฮูลูที่เมืองมะละกาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
อิสลาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี