พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์เลมเยทนา

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์เลมเยทนา
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์เลมเยทนา
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
พะโค
จังหวัด/เมือง
แปร
ที่ตั้ง
Thray Khit Taya
พิกัดภูมิศาสตร์
18.786111, 95.305278
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
-
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดีย์เลมเยทนา ถือเป็นเจตียวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในศิลปะพม่า เจดีย์มีแกนกลางรับน้ำหนักยอดศิขระ (ซึ่งหักหายไปแล้ว) โดยรอบมีพระพุทธรูปสี่ทิศและทางประทักษิณภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นต้นเค้าให้กับแผนผังของเจดีย์ในศิลปะพุกามหลายองค์ เช่น อานันทเจดีย์ เป็นต้น แผนผังแกนกลางและพระพุทธรูปสี่ทิศที่ยังไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกันอานันทเจดีย์นั้น แสดงให้เห็นว่าเจดีย์องค์นี้อยู่ในสมัยศรีเกษตร
สมัย/วัฒนธรรม
ศรีเกษตร 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 12-16
ศาสนา
พุทธศาสนา 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี