มาเลเซีย / ประติมากรรม

 หอคอยของมัสยิดกปิตันกลิง

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
หอคอยของมัสยิดกปิตันกลิง
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดกปิตันกลิง
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
ปีนัง
จังหวัด/เมือง
จอร์จทาวน์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
5.416944, 100.036944
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
มัสยิดกปิตันกลิง ถือเป็นมัสยิดทีเก่าที่จุดในเมืองจอร์จทาวน์ มัสยิดสร้างขึ้นโดยกปิตันกลิง หรือหัวหน้าชาวอินเดียใต้ผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ใน พ.ศ.2344 อย่างไรก็ตามมัสยิดปัจจุบันรวมถึงหอคอยเป็นผลจากการขยายต่อเติมในพุทธศตวรรษที่ 25ภายใต้สมัยอาณานิคมอังกฤษ
ลักษณะทางศิลปกรรม
มัสยิดกปิตันกลิง เป็นมัสยิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโมกุลของอินเดียเป็นหลัก เป็นไปได้ที่สถาปนิกผู้ออกแบบมัสยิดพยายามที่จะแสดงความเป็นอินเดียให้มากที่สุดเพื่อให้ตอบรับกับประวัติที่ว่าผู้สร้างมัสยิดคนแรกเป็นชาวอินเดียด้วยเหตุนี้ หอคอยซึ่งแสดงอิทธิพลศิลปะโมกุลอย่างชัดเจน เช่น หอคอยทรงแปดเหลี่ยมที่ประกอบด้วยระเบียงหลายชั้น ด้านบนสุดเป็นฉัตรี (Chhatri) ซึ่งหมายถึงอาคารแปดเหลี่ยมที่มีเสาแปดต้นรอบรับโดมขนาดเล็ก
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
อิสลาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี