ฟิลิปปินส์ / สถาปัตยกรรม

 หอคอยประจำโบสถ์เซนต์วิลเลี่ยม

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
หอคอยประจำโบสถ์เซนต์วิลเลี่ยม
ชื่องานศิลปะ : ชื่ออื่น
หอคอยจมดิน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โบสถ์เซนต์วิลเลี่ยม อาสนวิหารของเมืองโลวาก
ประเทศ
ฟิลิปปินส์
รัฐ/แขวง
อีโลโกส นอร์ด
จังหวัด/เมือง
ลาวัก
พิกัดภูมิศาสตร์
18.1939313, 120.5936497
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
หอคอยแห่งนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นภายหลังจากแผ่นดินไหวใน ค.ศ. 1707 เป็นหอคอยประจำโบสถ์เซนต์วิลเลี่ยม (St. William) ซึ่งเป็นอาสนวิหาร ประจำเมืองโลวาก (Laoag) มีความสูงถึง 85 เมตร เป็นหอคอยที่เรียกว่า “หอคอยจมดิน”(Sinking Tower) เนื่องจากฐานด้านล่างของหอคอยจมลงไปในดินครึ่งหนึ่งของประตู
ลักษณะทางศิลปกรรม
ลักษณะของหอระฆังในสกุลช่างเมืองโลวากนั้น แตกต่างไปจากสกุลช่างเมือวีกันอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากหอระฆังสกุลช่างวีกันมักเป็นแปดเหลี่ยมแต่หอระฆังสกุลช่างโลวากกลับเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกันหลายชั้นเสมอ ซึ่งเป็นระเบียบที่สืบทอดมาจากหอระฆังของโบสถ์เมืองปาวาย อันสืบทอดมาจากศิลปะสเปนอีกทีหนึ่ง น่าสังเกตว่า ที่มุมด้านข้างของหอคอยปรากฏค้ำยัน (Buttress) ขนาดใหญ่จำนวนมาก และสร้างขึ้นห่างจากโบสถ์เนื่องจากกลัวว่าหอคอยจะล้มทับโบสถ์หากเกิดแผ่นดินไหว หอคอยในแถบนี้จึงตั้งแยกจากโบสถ์เสมอ
สกุลช่าง
ลาวัก
สมัย/วัฒนธรรม
อิทธิพลสเปนตอนต้น 
อายุ
คริสต์ศตวรรษที่ 17-19
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โรมันคาธอลิค 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี