มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 มัสยิดกปิตันกลิง

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
มัสยิดกปิตันกลิง
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดกปิตันกลิง
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
ปีนัง
จังหวัด/เมือง
จอร์จทาวน์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
5.4166549, 100.337392
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
มัสยิดกปิตันกลิง ถือเป็นมัสยิดทีเก่าที่จุดในเมืองจอร์จทาวน์ มัสยิดสร้างขึ้นโดยกปิตันกลิง หรือหัวหน้าชาวอินเดียใต้ผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ ใน พ.ศ.2344 อย่างไรก็ตามมัสยิดปัจจุบันรวมถึงหอคอยเป็นผลจากการขยายต่อเติมในพุทธศตวรรษที่ 25 ภายใต้สมัยอาณานิคมอังกฤษ
ลักษณะทางศิลปกรรม
มัสยิดกปิตันกลิง เป็นมัสยิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะโมกุลของอินเดียเป็นหลัก ทั้งการจัดวางโดมสามโดมเรียงกัน โดยโดมประธานเป็นโดมที่มีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ด้านบน การใช้แผงด้านหน้า (pishtaq) เป็นรูปอาร์คโค้งในกรอบสี่เหลี่ยม การใช้หอคอยซึ่งมีฉัตรี (Chhatri) ระดับอยู่ด้านบน ทั้งหมดนี้เป็นศิลปะโมกุลที่สถาปนิกอังกฤษได้นำเข้ามาเผยแพร่ในมาเลเซีย เป็นไปได้ที่สถาปนิกผู้ออกแบบมัสยิดพยายามที่จะแสดงความเป็นอินเดียให้มากที่สุดเพื่อให้ตอบรับกับประวัติที่ว่าผู้สร้างมัสยิดคนแรกเป็นชาวอินเดีย
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 25
ศาสนา
อิสลาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี