ฟิลิปปินส์ / สถาปัตยกรรม

 โบสถ์ประจำสุสานเมืองวีกัน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โบสถ์ประจำสุสานเมืองวีกัน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โบสถ์ประจำสุสานเมืองวีกัน
ประเทศ
ฟิลิปปินส์
รัฐ/แขวง
อิโลโกสซูร์
จังหวัด/เมือง
วีกัน
พิกัดภูมิศาสตร์
17.5705889, 120.3856536
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ลักษณะทางศิลปกรรม
โบสถ์ประจำสุสาน (Cemetery Chapel )ซึ่งเรียกกันในภาษาพื้นเมืองว่า Simbaan a Bassit ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองวีกัน สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1852 เป็นโบสถ์ขนาดเล็กที่มีแผงด้านหน้าแบบบารอคอย่างชัดเจน โดยแบ่งแผงด้านหน้าออกเป็นห้าส่วนด้วยเสาติดผนัง ด้านบนปรากฏหน้าบันโค้งเว้าตามแบบบารอค ด้านข้างประดับด้วย volute ขนาดใหย่ตามแบบบารอค และปรากฏประตูที่ใช้เป็นประตูเข้าไปสู่สุสาน การที่หน้าบันของ façade ใช้เป็นที่แขวนระฆังด้วยนั้น ถือเป็นรูปแบบที่พบไม่บ่อยนักในศิลปะฟิลิปปินส์ (ส่วนนี้เรียกในภาษาสเปนว่า Espadraña)
สกุลช่าง
วีกัน
สมัย/วัฒนธรรม
อิทธิพลสเปนตอนต้น 
อายุ
คริสต์ศตวรรษที่ 17-19
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โรมันคาธอลิค 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี