ฟิลิปปินส์ / สถาปัตยกรรม

 โบสถ์ซานตามาเรีย

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โบสถ์ซานตามาเรีย
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โบสถ์ซานตามาเรีย
ประเทศ
ฟิลิปปินส์
รัฐ/แขวง
อิโลโกสซูร์
จังหวัด/เมือง
ซานตามาเรีย
พิกัดภูมิศาสตร์
14.8194761, 120.9632546
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ลักษณะทางศิลปกรรม
โบสถ์แห่งเมือง Santa Maria มีผนังด้านหน้าตามแบบบารอค โดย façade ขนาบด้วยหอคอยสองด้านและเสาอีกสองต้น แบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วน ด้านบนปรากฏหน้าบันแบบบารอคที่ใช้หน้าบันวงโค้งตรงกลางขนาบด้วยหน้าบันโค้งเว้า ทางด้านข้างซึ่งทำให้หน้าบันด้านบนมีความลื่นไหลแตกต่างไปจากแบบคลาสิก ที่ปลายสุดซึ่งตรงกับหอคอยขนาบข้างนั้นปรากฏการประดับถ้วยรางวัล ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นองค์ประกอบแบบบารอค ด้านข้างของโบสถ์นั้นถูกค้ำยันด้วย buttress ที่หนาหนัก อันเป็นการทำให้ผนังด้านข้างของโบสถ์ทนต่อแผ่นดินไหวอันรุนแรงของฟิลิปปินส์
สกุลช่าง
วีกัน
สมัย/วัฒนธรรม
อิทธิพลสเปนตอนต้น 
อายุ
คริสต์ศตวรรษที่ 16-17
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โรมันคาธอลิค 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี