ฟิลิปปินส์ / สถาปัตยกรรม

 โบสถ์ซานโตนีโญ่

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โบสถ์ซานโตนีโญ่
ชื่องานศิลปะ : ชื่ออื่น
โบสถ์ทอนโด
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โบสถ์ซานโตนีโญ่
ชื่อแหล่ง : ชื่ออื่น
โบสถ์ทอนโด
ประเทศ
ฟิลิปปินส์
รัฐ/แขวง
มะนิลา
จังหวัด/เมือง
มะนิลา
ที่ตั้ง
Tondo
พิกัดภูมิศาสตร์
14.5995937, 120.9890413
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ลักษณะทางศิลปกรรม
โบสถ์ซานโตนีโญ ถือเป็นโบสถ์ที่แสดงความเป็นโบสถ์แบบคลาสิกได้ดีที่สุดแห่งหนึ่งในมะนิลา เนื่องจากโบสถ์ประกอบด้วยหน้าบันสามเหลี่ยม รองรับด้วยเสาติดผนังแบบไอโอนิก และแผงด้านหน้าโบสถ์ท่แบ่งออกเป็นสองชั้น แต่ละชั้นเป็นซุ้มจั่วสามเหลี่ยมสลกับกับอาร์รคโค้ง
สกุลช่าง
มะนิลา
สมัย/วัฒนธรรม
อิทธิพลสเปนตอนต้น 
อายุ
คริสต์ศตวรรษที่ 16-20
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โรมันคาธอลิค 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี