มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 มัสยิดซาฮีร์

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
มัสยิดซาฮีร์
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดซาฮีร์
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
เคดาห์
จังหวัด/เมือง
อลอร์สตาร์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
6.120136, 100.3654829
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เมืองอลอสตาร์ เดิมคือเมืองไทรบุรีเหรืเคดาห์ซึ่งมีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองไทรบุรีเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยาม ต่อมาตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ มัสยิดซาฮีร์ ซึ่งเป็นมัสยิดหลวงแห่งไทรบุรีก็ถูกสร้างขึ้นในสมัยอาณานิคม
ลักษณะทางศิลปกรรม
มัสยิดซาฮีร์ เป็นมัสยิดที่ผสมผสานกับระหว่างศิลปกรรมอิสลามหลายสกุล โดยโดมประธานเป็นโดมที่มีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ด้านบนตามแบบศิลปะโมกุลของอินเดีย แต่มีอาร์คที่มีเสากลมเล็กและประกอบด้วยวงโค้งเล็กๆหลายวงตามแบบศิลปะมัวร์ของสเปน การผสมผสานกันระหว่างศิลปะโมกุลและศิลปะมัวร์ดูเหมือนจะเป็นที่นิยมในศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษที่พยายามเอาลักษณะเด่นของศิลปะอิสลามในพื้นทีต่างๆมาผสมผสานกัน
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 25
ศาสนา
อิสลาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี