มาเลเซีย / ประติมากรรม

 หอคอยมัสยิดกำปงฮูลู

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
หอคอยมัสยิดกำปงฮูลู
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดกำปงฮูลู
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
มะละกา
จังหวัด/เมือง
มะละกา
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
2.199248, 102.2476208
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
มัสยิดกำปงฮูลูเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในมะละกา สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2263 โดยดาโต๊ะ ซัมซุดดิน บิน อารม (Dato Samsuddin bin Arom) ซึ่งเป็นกปิตันหรือผู้นำพื้นเมือง สร้างขึ้นเมื่อเมืองมะละกาอยู่ภายใต้การปกครองของดัชต์ ซึ่งเป็นระยะที่ชาวดัชต์อนุญาตให้สามารถสร้างมัสยิดได้
ลักษณะทางศิลปกรรม
หอคอยมัสยิดกำปงฮูลู มีลักษณะพิเศษและน่าสนใจ เนื่องจากเป็นหอคอยที่จำลองแบบมาจากประภาคาร เป็นหอคอยในผังแปดเหลี่ยมทรงสอบซึ่งมีอาคารอยู่ด้านบน แตกต่างไปหอคอยของมัสยิดกำปงกลิงที่เป็นหอคอยแบบถะจีน อนึ่งการใช้ประภาคารมาเป็นหอคอยมัสยิดนั้นแสดงอิทธิพลแบบตะวันตกที่ถูกประยุกต์ใช้ในเอเชียอาคเนย์ พบอีกที่หนึ่งคือหอคอยของมัสยิดมลายูที่เมืองปีนัง
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมดัชต์ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 22-23
ศาสนา
อิสลาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี