มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 มัสยิดกำปงฮูลู

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
มัสยิดกำปงฮูลู
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดกำปงฮูลู
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
มะละกา
จังหวัด/เมือง
มะละกา
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
2.199248, 102.2476208
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
มัสยิดกำปงฮูลูเป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดในมะละกา สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2263 โดยดาโต๊ะ ซัมซุดดิน บิน อารม (Dato Samsuddin bin Arom) ซึ่งเป็นกปิตันหรือผู้นำพื้นเมือง สร้างขึ้นเมื่อเมืองมะละกาอยู่ภายใต้การปกครองของดัชต์ ซึ่งเป็นระยะที่ชาวดัชต์อนุญาตให้สามารถสร้างมัสยิดได้
ลักษณะทางศิลปกรรม
อาคารมัสยิดแบบเอเชียอาคเนย์ มีลักษณะแตกต่างไปจากแบบอินเดียหรือเปอร์เซียมาก คืออยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในมีเสาสี่ต้นรองรับหลังคาลาดจำนวนมากซึ่งเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ไม่มีโดม ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือมัสยิดเป็นมัสยิดที่ผสมผสานกันระหว่างศิลปะมาเลเซียกับอิทธิพลจีนดังจะเห็นได้จากหลังคาที่งอนขึ้น กระเบื้องเคลือบจีนก็ถูกใช้ในการตกแต่งมัสยิดในจุดต่างๆ เช่นการมุงหลังคา
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมดัชต์ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 22-23
ศาสนา
อิสลาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี