มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 มัสยิดกำปงกลิง

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
มัสยิดกำปงกลิง
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดกำปงกลิง
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
มะละกา
จังหวัด/เมือง
มะละกา
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
2.19668, 102.2473084
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
มัสยิดแห่งนี้สร้างใน พ.ศ. 2291 ภายหลังจากมัสยิดกำปงฮูลูเล็กน้อย มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นบนถนนย่านการค้าของเมืองมะละกาเก่าที่เต็มไปด้วยอาคารห้องแถวของคนจีน อย่างไรก็ตาม พื้นที่ตรงนี้เคยเป็นที่อยู่ของคนอินเดียใต้ซึ่งเรียกว่าชาวกลิงคะ (Kling)
ลักษณะทางศิลปกรรม
อาคารมัสยิดแบบเอเชียอาคเนย์ มีลักษณะแตกต่างไปจากแบบอินเดียหรือเปอร์เซียมาก คืออยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในมีเสาสี่ต้นรองรับหลังคาลาดจำนวนมากซึ่งเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ไม่มีโดม ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือหอคอยซึ่งมีเรือนธาตุซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆและจบด้วยหลังคาลาดแบบจีน การซ้อนชั้นของหอคอยดังกล่าวคล้ายคลึงอย่างยิ่งกับเจดีย์ (ถะ) ในศิลปะจีน ในขณะเดียวกันก็คล้ายคลึงกับหอคอยตามแบบดาร์คารห์ (Dargarh) ของนาคปัฏฏนัมในอินเดียใต้ด้วย
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมดัชต์ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 22-23
ศาสนา
อิสลาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี