มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 โบสถ์ประจำเมืองมะละกา

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โบสถ์ประจำเมืองมะละกา
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โบสถ์ประจำเมืองมะละกา
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
มะละกา
จังหวัด/เมือง
มะละกา
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
2.1943335, 102.2494835
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เมื่อชาวดัชต์เข้ามายึดมะละกาจากโปรตุเกส ได้เปลี่ยนโบสถ์จำนวนมากจากนิกายโรมันคาธอลิคไปสู่นิกายโปรเทสแตนท์ โดยโบสถ์ St Paul ด้านบนเนินเขาซึ่งเดิมเป็นของโปรตุเกสก็ถูกเปลี่ยนให้เป็นโปรเทสแตนท์ ใน พ.ศ.2284 เพื่อฉลองการยึดครองของดัชต์ครบรอบ 100 ปี โบสถ์หลังใหม่จึงถูกสร้างขึ้นโดยเป็นโบสถ์หลักของ Dutch Reform Church ต่อมาเมื่ออังกฤษได้ยึดครองมะละกาแทนชาวดัชต์ จึงได้เปลี่ยนโบสถ์แห่งนี้ให้กลายเป็นนิกาย Anglican
ลักษณะทางศิลปกรรม
โบสถ์ประจำเมืองมะละกา สร้างด้วยหน้าบันตามแบบบารอคซึ่งเป็นที่นิยมในศิลปะดัชต์ อย่างไรก็ตาม ภายในกลับมุงหลังคาด้วยเครื่องไม้มุงกระเบื้องตามแบบพื้นเมือง มุขด้านหน้าที่มีองค์ประกอบเป็นแบบคลาสิกนั้นถูกเพิ่มเข้ามาภายหลังจากที่อังกฤษเข้ายึดครองแล้ว
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมดัชต์ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 22-23
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โปรเทสแตนท์ 
คำสำคัญ
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี