มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 โบสถ์เซนต์ปอล

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โบสถ์เซนต์ปอล
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โบสถ์เซนต์ปอล
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
มะละกา
จังหวัด/เมือง
มะละกา
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
2.192546, 102.2495738
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เดิมเป็นโบสถ์ขนาดเล็กสร้างโดยชาวโปรตุเกสโดยตั้งชื่อโบสถ์ว่าเอาเวอร์ เลดี้ ออฟ เดอะ ฮิลล์ (Our Lady of The Hill) สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2064 ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นโบสถ์อันนันชิเอชั่น (Annunciation) และโบสถ์เซนต์พอล (Saint Paul) ตามลำดับ โบสถ์ได้รับการขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต่อมา เมื่อชาวดัชต์ได้เข้ายึดครองมะละกา ได้เปลี่ยนเป็นโบสถ์ในนิกายโปรเตสแตนท์ และใช้โบสถ์แห่งนี้ต่อมาจนกระทั่งชาวดัชต์ได้สร้างโบสถ์ของตนเองขึ้นใหม่ที่ด้านล่างเชิงเขา
ลักษณะทางศิลปกรรม
อาคารสร้างด้วยศิลาแลง เป็นอาคารทรงโรงที่มีหน้าจั่วแบบคลาสสิกและมีหน้าต่างกุหลาบ (rose window) ทางด้านหน้าอย่างเรียบง่าย ภายในอาคารดูเรียบง่ายเช่นเดียวกัน ที่พื้นปรากฏแผ่นปิดหลุมศพจำนวนมากซึ่งถือเป็นธรรมเนียมของชาวคริสต์ที่มักฝังศพไว้ใต้พื้นโบสถ์เพื่อรับใช้พระจ้า
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 21
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โปรเทสแตนท์ โรมันคาธอลิค 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี