มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 จันทิเบดังดาลาม

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
จันทิเบดังดาลาม
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
หุบเขาบูจัง
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
เคดาห์
จังหวัด/เมือง
อลอร์สตาร์
ที่ตั้ง
เมอร์บก
พิกัดภูมิศาสตร์
5.739167, 100.413056
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
จันทิเบดังดาลามไม่มีจารึกเกี่ยวกับการสร้างใดๆ อย่างไรก็ตามจากรูปแบบศิลปกรรมเชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยศรีวัยราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 จันทิแห่งนี้ได้รับการค้นพบใน พ.ศ.2513 และได้รับการขุดแต่งใน พ.ศ.2517
ลักษณะทางศิลปกรรม
สถาปัตยกรรมของจันทิแห่งนี้ ประกอบด้วยครรภคฤหะและมณฑป ครรภคฤหะมีลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็กที่มีประตูทางเข้าเพียงทางเดียว ผนังก่ออิฐ โดยรอบมีร่องรอยของทางประทักษิณที่มีหลุมเสาสำหรับเสียบหลังคาเครื่องไม้ ด้านหน้ามีมณฑปโปร่งซึ่งมีหลุมเสาสำหรับเสียบเสารองรับหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องเช่นเดียวกัน จันทิดังกล่าวแม้จะไม่มีความซับซ้อนนักเมื่อเทียบกับศิลปะชวา แต่ก็สามารถเป็นหลักฐานถึงการเข้าของสถาปัตยกรรมอินเดียและชวาในคาบสมุทรมลายูสมัยโบราณได้เป็นอย่างดี
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะศรีวิชัย 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 12-16
ศาสนา
อิสลาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี