มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
อาคารพิพิธภัณฑ์ผ้า
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
สลังงอร์
จังหวัด/เมือง
กัวลาลัมเปอร์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
3.146667, 101.693889
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
อาคารหลังนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ.2440 โดยเป็นผลงานของสถาปนิกคนเดียวกับที่สร้างอาคารอับดุลซามัด เดิมเป็นสำนักงานของ Federated Malay States Railways ต่อมาถูกดัดแปลงเป็นอาคารสำนักงานของรัฐสลังงอร์ ปัจจุบันเป็นอาคารสำหรับพิพิธภัณฑ์ผ้า อาคารหลังนี้สร้างติดกับ “ปาดัง” หรือลานกว้างสำหรับสวนสนามและจัดรัฐพิธีของอังกฤษ
ลักษณะทางศิลปกรรม
องค์ประกอบของอาคารได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะมัวร์ของสเปนผสมผสานกับแบบศิลปะโมกุลของอินเดีย แนวโน้มดังกล่าวนี้ปรากฏกับอาคารอารานคมอังกฤษหลายหลังที่มีความพยายามจะเสาะแสวงหาศิลปะอิสลามที่งดงามแล้วนำมาออกแบบใหม่ภายใต้สกุลสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า Indo-Sarasenic Style ลักษณะแบมัวร์ เช่น อาร์ควงโค้งเกือกม้าและการสลับหินสีแบบสเปน ส่วนรูปแบบโดมและหอคอยนั้นกลับใช้อาคารแบบฉัตรีของอินเดียมาประดับเป็นหลัก
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี