มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 อาคารอับดุลซามัด

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
อาคารอับดุลซามัด
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
อาคารอับดุลซามัด
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
สลังงอร์
จังหวัด/เมือง
กัวลาลัมเปอร์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
3.1483465, 101.6944964
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
อาคารหลังนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ.2440 โดยเป็นอาคารสถานที่ราชการซึ่งเดิมใช้เป็นสำนักงานของสำนักเลขานุการรัฐ (State Secretary) ปัจจุบันเป็นอาคารศาล อาคารหลังนี้สร้างติดกับ “ปาดัง” หรือลานกว้างสำหรับสวนสนามและจัดรัฐพิธีของอังกฤษ
ลักษณะทางศิลปกรรม
ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดสำหรับอาคารหลังนี้ก็คือการประกอบหอนาฬิกาซึ่งมีโดมอยู่ด้านบน โดมนี้หุ้มด้วยทองแดงทำให้ดูโดดเด่น หอคอยนี้ดูคล้ายกับหอนาฬิกาที่กรุงลอนดอนในขณะที่องค์ประกอบของอาคารในส่วนอื่นๆแล้วแต่ได้รับอิทธิพลมาจกศิลปะมัวร์ของสเปนผสมผสานกับแบบโกธิค เช่น อาร์ควงโค้งเกือกม้าแบบสเปนที่ชั้นล่างและอาร์คที่มีเสาคั่นกลางแบบโกธิคที่ชั้นบนของอาคาร เป็นต้น
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี