มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 มัสยิดจาเม็ก

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
มัสยิดจาเม็ก
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดจาเม็ก
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
สลังงอร์
จังหวัด/เมือง
กัวลาลัมเปอร์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
3.1487773, 101.695747
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
มัสยิดจาเม็กสร้างขึ้นใน พ.ศ.2452 โดยสถาปนิกชาวอังกฤษ ต่อมาสุลต่านแห่งรัฐสลังงอร์ได้เสด็จมาเปิดมัสยิด มัสยิดแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในมัสยิดที่เก่าที่สุดในเมืองกัวลาลัมเปอร์และเป็นมัสยิดหลังแรกของกัวลาลัมเปอร์ในสมัยอาณานิคม
ลักษณะทางศิลปกรรม
เป็นมัสยิดทีผสมผสานกันระหว่างอิทธิพลศิลปะโมกุลแบบอินเดียและศิลปะมัวร์แบบสเปน โดยที่แผนผังของอาคาร การใช้โดมสามโดมเรียงกันและรูปแบบของหอคอยซึ่งวางฉัตรีด้านบนสุดนั้นเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอินเดีย อย่างไรก็ตาม ยังมีการใช้วัสดุสลับสีและอาร์ควงโค้งหลายวงต่อเนื่องกันซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของศิลปะมัวร์ด้วย
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
อิสลาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี