มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 โบสถ์โอลด์เซนต์

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โบสถ์โอลด์เซนต์
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โบสถ์โอลด์เซนต์
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
เปรัค
จังหวัด/เมือง
ไตปิง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
4.858336, 100.7444992
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นโบสถ์ของนิกายแองกลิกัน ( Anglican) แห่งแรกของมาเลเซีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวออสเตรเลีย ชื่อนายดี เลฟรอย (D. Lefroy) โดยสร้างขึ้นเป็นโบสถ์ไม้ ตั้งแต่ปี 1886 สุสานที่อยู่ติดกับโบสถ์ เป็นสุสานของชาวอังกฤษผู้บุกเบิกเมืองไตปิง ปรากฏหินจารึกและประติมากรรมบนหลุมศพที่งดงาม โบสถ์แห่งนี้รอดพ้นจากสงครามกลางเมืองและยังคงแสดงให้เห็นศิลปกรรมรุ่นแรกๆของเมืองไตปิง
ลักษณะทางศิลปกรรม
โบสถ์มีลักษณะเป็นอาคารไม้ซึ่งดูคล้ายกับอาคารในชนบทของยุโรป อาคารอยู่ในผังแบบไม้กางเขน หลังคามีสองชั้นและผนังด้านข้างเป็นบานเฟี้ยมที่มารถเปิดระบายอากาศได้ ด้านหน้ามีหอระฆังขนาดเล็กและมีหน้าต่างรูปดอกกุหลาบซึ่งถือเป็นลักษณะปกติของโบสถ์โดยทั่วไป กระจกสีซึ่งถูกติดตั้งเข้าไปเพิ่มเติมในปี 1911 ช่วยเพิ่มคงามงดงามให้แก่โบสถ์แห่งนี้อย่างมาก
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โปรเทสแตนท์ 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี