มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 หอนาฬิกาเมืองไตปิง

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
หอนาฬิกาเมืองไตปิง
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
หอนาฬิกาเมืองไตปิง
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
เปรัค
จังหวัด/เมือง
ไตปิง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
4.851944, 100.741667
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
หอนาฬิกาเมืองไตปิง ถือเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ (iconic landmark) สำคัญของเมือง สร้างขึ้นในปี 1881 เดิมสร้างด้วยไม้ ต่อมา ใน ค.ศ.1890 ก็ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยเปลี่ยนเป็นอาคารอิฐ เดิมอาคารแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานีตำรวจและสถานีดับเพลิง หลังจากที่ถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่ง ปัจจุบันหอนาฬิกาแห่งนี้ถูกใช้เป็นอาคารสำหรับแนะนำข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว
ลักษณะทางศิลปกรรม
หอนาฬิกาแห่งนี้มีส่วนผสมของหอคอยที่มีหลังคาทรงกรวยสูงตามแบบโกธิค กับองค์ประกอบของอาคารตามแบบคลาสิก เช่น อาร์คโค้งรองรับด้วยเสา และหน้าจั่วสามเหลี่ยม (pediment) หอคอยแบ่งออกได้เป็นสามส่วน คือตัวอาคารด้านล่างซึ่งวางผังเฉียงสอดรับกับการเป็นหัวมุมสี่แยก ถัดขึ้นมาได้แก่หอคอยสำหรับให้คนขึ้นสังเกตการณ์ ออกแบบโดยใช้องค์ประกอบแบคลาสสิก ถัดขึ้นไปจึงเป็นหลังคาแหลมสูงแบบโกธิคคั่นด้วยตำแหน่งของนาฬิกา อนึ่ง เดิมทีหอนาฬิกาแห่งนี้สร้างติดกับอาคารทรงป้อมปราการซึ่งถูกรื้อลงแล้ว
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี