มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 พิพิธภัณฑ์รัฐเปรัค

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
พิพิธภัณฑ์รัฐเปรัค
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
พิพิธภัณฑ์รัฐเปรัค
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
เปรัค
จังหวัด/เมือง
กัวลากังสาร์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
4.8601676, 100.7455335
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ทีสุดในประเทศมาเลเซีย สร้างขึ้นโดยอาณานิคมอังกฤษในปี 1883 ภายใต้การดูแลของ Sit Hugh Low การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ระยะแรกโดยอาณานิคมอังกฤษ รวมการจัดแสดงทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณรวมถึงพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
ลักษณะทางศิลปกรรม
อาคารพิพิธภณฑ์รัฐเปรัค มมีการออกแบบที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีการหยิบยืมเอา façade ด้านหน้าโบสถ์ในศาสนาคริสต์ มาใช้เป็นอาคารมุมของพิพิธภัณฑ์ซึ่งจัดวางอยู่ในแผนผังแบบ Palladium ลักษณะของfacade แบบโบสถ์คริสต์ คือเป็นแผงหน้าบันซึ่งขนาบข้างไปด้วยหอคอยสองหอ การออกแบอาคารหลังนี้จึงแสดงความก้าวหน้าของสถาปนิกที่ไม่ยึดติดการจำกัดกั้นระหว่างอาคารทางศาสนากับอาคารทางราชการ
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี