มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 อิสตานา เปนาหงัน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
อิสตานา เปนาหงัน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
อิสตานา เปนาหงัน
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
เปรัค
จังหวัด/เมือง
กัวลากังสาร์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
4.761978, 100.9543111
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
พระราชวังเปนาหงัน เป็นพระราชวังชั่วคราวของพระเจ้าอิสกันดา ชาห์ (Iskandar Shah) ทรงสร้างขึ้นระหว่างที่รอพระราชวังหลังจริงสร้างเสร็จ พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ.2469
ลักษณะทางศิลปกรรม
พระราชวังดังกล่าว แม้ว่าจะสร้างขึ้นตามอิทธิพลตะวันตก แต่การใช้ “ฝาขัดแตะ” มาเป็นผนังโดยปราศจากการใช้ตะปูแม้แต่เพียงตัวเดียว ถือเป็นความสำเร็จที่น่าอัศจรรย์ของสถาปนิกชาวมาเลย์ ฝาขัดแตะยังทำให้เกิดสีสันของผนังอาคารที่แตกต่างไปจากอาคารที่ก่อผนังด้วยวัสดุถาวรอีกด้วย ฝาขัดแตะรวมถึงหน้าต่างและบานเฟี้ยมจำนวนมาก ย่อมทำให้อาคารระบายอากาศได้ดี รับกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของมาเลเซีย
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี