มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 มัสยิดอุบุดิยะห์

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
มัสยิดอุบุดิยะห์
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดอุบุดิยะห์
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
เปรัค
จังหวัด/เมือง
กัวลากังสาร์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
4.764142, 100.950453
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นในราชธานีของราชวงศ์เปรัค คือเมืองกัวลากังสาร์ โดยสถาปนิกชาวอังกฤษผู้ออกแบบเมืองอิโปห์ คือ Arthur Benison Hubback สร้างใน พ.ศ.2460 ในรัชกาลของสุลต่าน Idris Murshidul Azham Shah รัชกาลที่ 28 ของราชวงศ์เปรัค
ลักษณะทางศิลปกรรม
กล่าวกันว่า มัสยิดอุบุดิยะห์ เป็นหนึ่งในมัสยิดที่งดงามที่สุดในมาเลเซีย มีแผนผังแปดเหลี่ยมแบบรวมศูนย์ (Centralize plan) อันครอบด้วยโดมขนาดใหญ่ และมีหอคอยแบบอินเดียทั้งสี่ด้าน นอกจากนี้ยังปรากฏเท้าแขน (Buttress) ขนาดใหญ่ที่มุมทั้งแปดของอาคารผังแปดเหลี่ยม
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
อิสลาม 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี