มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 โรงแรมสโมคเฮาส์

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โรงแรมสโมคเฮาส์
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โรงแรมสโมคเฮาส์
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
ปาหัง
จังหวัด/เมือง
คาเมรอนไฮแลนด์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
4.484049, 101.378638
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เมื่อชาวตะวันตกเข้ามายึดพื้นที่แถบเอชัยเป็นเมืองขึ้น ความร้อนของพื้นราบจึงทำให้นักล่าอาณานิคมต้องแสวงหาพื้นที่บนภูเขาสูงซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดปีคล้ายยุโรปเป็นที่พักผ่อน ทำให้เกิดระบบสถานที่ตากอากาศบนภูเขา หรือ Hill station ขึ้น ฮิลล์สเตชันที่สำคัญในประเทศต่างๆ เช่น เมืองดาร์จีลิงค์ในอินเดียและเมืองปยินอูวินในพม่า สำหรับในประเทศมาเลเซีย คาเมรอนไฮด์แลนด์ และเฟรเซอร์ฮีลเป็น Hill Station ที่สำคัญ
ลักษณะทางศิลปกรรม
อาคารเก่าของโรงแรมสโมคเฮาส์ เป็นอาคารแบบ “กระท่อมอังกฤษ” (English Cottage)คือมีลักษณะเหมือนกระท่อมที่มีการแทรกไม้สนเป็นโครงสร้างเสริมเข้าไปในผนัง ภายในอาคารมีการใช้เตาผิงอิฐและปล้องไฟซึ่งทำให้ภายในอาคารมีความอบอุ่น อาคารแบบนี้นิยมสร้างในชนบทของยุโรป อาคารทรง English Cottage นี้ สะท้อนความโหยหาบ้านเกิดเมืองนอนของนักล่าอาณานิคมที่พยายามจำลองอาคารในยุโรปทีตนคุ้นเคยมาไว้ที่ Hill Station ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี