มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 สถานีรถไฟเมืองอิโปห์

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
สถานีรถไฟเมืองอิโปห์
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
สถานีรถไฟเมืองอิโปห์
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
เปรัค
จังหวัด/เมือง
อิโปห์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
4.597243, 101.073089
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เดิมสถานีรถไฟแหงนี้ถูกสร้งขึ้นเพื่อเป็นโรงพยาบาล แต่ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสถานีรถไฟ สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2460 Arthur Benison Hubback เป็นสถาปนิกชาวอังกฤษซึ่งออกแบบอาคารแห่งนี้ ซึ่งเขาเองก็ได้ออกแบบอาคารสถานที่ราชการอีกหลายหลังในมาเลเซีย
ลักษณะทางศิลปกรรม
เค้าโครงของอาคารแห่งนี้มีผังแบบ Palladian คือมีมุขยื่นออกมาและมีการชัดปีกอาคารให้อื่นออกไปทั้งสองด้านอย่างสมมาตร เนื่องจากแผนผังแบบนี้ดูมีเหตุผล เหมาะสมกับสถานที่ราชการ องค์ประกอบรวมของอาคารก็เป็นแบบ Classic เช่นการประดับ pediment รูปสามเหลี่ยม อาร์คโค้งและเสาดอริค เป็นต้น โดยมีโดมกลมครอบอยู่ที่ด้านบนของมุขกลาง อย่างไรก็ตาม อาคารแห่งนี้มีการออกแบบให้ดูแปลกตาออกไปด้วยการกำหนดให้หน้าบันกลางและหน้าบันด้านข้างมีลักษณะต่างกัน เล็กน้อย รวมถึงรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมของชั้นบนและชั้นล่างที่แตกต่างกัน
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี