มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 โรงเรียนเซนต์ไมเคิล

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โรงเรียนเซนต์ไมเคิล
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
โรงเรียนเซนต์ไมเคิล
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
เปรัค
จังหวัด/เมือง
อิโปห์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
4.60134, 101.07741
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
ภารดาคณะ La Sallean ได้เข้ามาในมาเลเซียและเปิดโรงเรียนขึ้นใน พ.ศ. 2455 ต่อมาอาคารเรียนหลังนี้ได้ถูกออกแบบขึ้นโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยห้องเรียน ห้องพักครูและร้านหนังสือ ต่อมา อาคารหลังน้ได้ถูกขยายออกไปอีกสองปีกโยยังคงรักษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบเดิม
ลักษณะทางศิลปกรรม
เค้าโครงของอาคารเรียนแห่งนี้มีผังแบบ Palladian คือมีมุขยื่นออกมาและมีการชัดปีกอาคารให้อื่นออกไปทั้งสองด้านอย่างสมมาตร เนื่องจากแผนผังแบบนี้ดูมีเหตุผล เหมาะสมกับโรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถานที่ราชการ องค์ประกอบรวมของอาคารก็เป็นแบบ Classic เช่นการประดับ pediment รูปสามเหลี่ยม เป็นต้น แม้ว่าจะมีรายละเอียดเล็กน้อยที่เป็นโกธิคก็ตาม
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี