มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 ศาลาว่าการเมืองอิโปห์

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ศาลาว่าการเมืองอิโปห์
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ศาลาว่าการเมืองอิโปห์
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
เปรัค
จังหวัด/เมือง
อิโปห์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
4.597222, 101.074444
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
ศาลาว่าการเมืองอิโปห์ สร้างขึ้นโดย Arthur Benison Hubback ซึ่งเป็นสถาปนิกชาวอังกฤษที่ออกแบบสถานีรถไฟเช่นเดียวกัน เดิมเคยเป็นสำนักงานไปรษณีย์มาก่อน ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นศาลาว่าการเมือง อาคารหลังนี้สร้างขึ้นใน พ.ศ.2457
ลักษณะทางศิลปกรรม
เค้าโครงของอาคารแห่งนี้มีผังแบบ Palladian คือมีมุขยื่นออกมาและมีการชัดปีกอาคารให้อื่นออกไปทั้งสองด้านอย่างสมมาตร เนื่องจากแผนผังแบบนี้ดูมีเหตุผล เหมาะสมกับสถานที่ราชการ องค์ประกอบรวมของอาคารก็เป็นแบบ Classic เช่นการประดับ pediment รูปสามเหลี่ยม อาร์คโค้งและเสาดอริค เป็นต้น อย่างไรก็ตาม อาคารแห่งนี้มีการออกแบบให้ดูแปลกตาออกไปด้วยการ ทำเป็นมุขยื่นออกมาด้านข้างในแนวเฉียง ซึ่งถือเป็นลูกเล่นที่ทำให้อาคารแห่งนี้น่าสนใจ
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี