มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 หอนาฬิกาเบริช

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
หอนาฬิกาเบริช
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
หอนาฬิกาเบริช
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
ปีนัง
จังหวัด/เมือง
จอร์จทาวน์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
4.596836, 101.076143
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
หอนาฬิกาแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ.2452 เพื่อเป็นที่ระลึกแก่นาย James WW Birch ชาวอังกฤษคนแรกผู้บุกเบิกเมืองอิโปห์และต่อมาถูกสังหาร ที่ด้านล่างของหอคอยประดับด้วยภาพบุคคลที่มีส่วนสำคัญต่ออารยธรรมมนุษย์ อันได้แก่ศาสดาของศาสนาต่างๆและนักคิด นักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก
ลักษณะทางศิลปกรรม
หอคอยนั้นประกอบไปด้วยนาฬิกาและหอระฆังซ้อนกันสองชั้น องค์ประกอบของหาคอยมีลักษณะตามแบบตะวันตก กล่าวคือ ประกอบด้วยหอระฆังที่มีเสาดอริคและอาร์คโค้ง อาคารอยู่ในผังลบมุมอันต่อไปไปถึงลายก้นหอย (Volute) ด้านบนซึ่งเป็นลวดลายที่นิยมมากในศิลปะบารอค อนึ่ง ที่ด้านทั้งสี่ของอาคาร บริเวณจุดลบมุม ประดับไปด้วยรูปบุคลาธิษฐาน ซึ่งมีลักษณะตามอย่างศิลปะตะวันตกที่นิยมประดับสถาปัตยกรรมด้วยรูปบุคลาธิษฐานเช่นนี้
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี