มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 ห้องแถวปีนัง

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ห้องแถวปีนัง
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ห้องแถวปีนัง
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
ปีนัง
จังหวัด/เมือง
จอร์จทาวน์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
5.420278, 100.338333
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
ชาวจีนซึงมีความสามารถทางด้านการค้าขาย เริ่มอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่แถบช่องแคบมะละกาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 24-25 ชาวจีนเหล่านี้ซึ่งเรียกว่า Strait Chinese นี้ทำเกิดการสร้างห้องแถวขึ้น ซึ่งพบเป็นจำนวนมากตั้งแต่ปีนัง มะละกา รวมถึงภูเก็ตในประเทศไทย
ลักษณะทางศิลปกรรม
ห้องแถวในพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นบ้านที่พักอาศัยรวมถึงอาจใช้เป็นอาคารพาณิชย์ได้ในบางหลัง ย่อมประกอบด้วย 2 ชั้นเสมอ ชั้นล่างมักเปิดพื้นที่ว่างด้านหน้าให้สำหรับผู้คนได้เดิน ซึ่งเรียกว่า “Arcade” ด้านหน้ามีประตูและหน้าต่าง ส่วนด้านบนเป็นหน้าต่างบานเฟี้ยมจำนวนสามบาน อาคารแบบนี้เป็นส่วนผสมกันระหว่างอิทธิพลจีนและอิทธิพลตะวันตก ซึ่งแตกต่างไปจากอาคารสถานที่ราชการที่ชาวอังกฤษเป็นผู้สร้างที่มักเป็นศิลปะตะวันตกอย่างแท้จริงโดยไม่มีอิทธิพลจีนเข้ามาผสม นักวิชาการบางท่านเรียกอาคารห้องแถวในพุทธศตวรรษที่ 25 ว่า ห้องแถวแบบ Shino-Portuguese
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี