มาเลเซีย / สถาปัตยกรรม

 นากอร์ดารการห์

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
นากอร์ดารการห์
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
นากอร์ดารการห์
ประเทศ
มาเลเซีย
รัฐ/แขวง
ปีนัง
จังหวัด/เมือง
จอร์จทาวน์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
1.2814461, 103.8478672
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
ที่เมืองนาคปัฏฏนัมในรัฐทมิฬนาฑุ ประเทศอินเดีย มีชาวมุสลิมจำนวนมากซึ่งให้การนับถือหลุมศพของ Sufi Saint ซึ่งเรียกกันในประเทศอินเดียว่า Dargarh เมื่อชาวมุสลิมเหล่านี้อพยพเข้ามาในประเทศมาเลเซีย จึงได้นำเอาการนับถือหลุมศพดังกล่าวเข้ามาด้วย ทำให้ทั้งเมืองปีนังและสิงคโปร์เกิดการจำลองสุสานดังกล่าวเพื่อการเคารพ
ลักษณะทางศิลปกรรม
แผนผังของหลุมศพจำลองมีลักษณะเป็นแบบครรภคฤหะ ทางประทักษิณภายในและมณฑปซึ่งแสงการหยิบยืมแผนผังอาคารแบบฮินดูมาใช้ หอคอยปลอมมีลักษณะซ้อนกันเป็นชั้นๆในผังสี่เหลี่ยม ซึ่งคล้ายคลึงกับ Nagore Dagarh ที่ประเทศอินเดีย อันแสดงให้เห็นการจำลองแบบมา ด้านบนโดมมีกลีบดอกไม้คว่ำอยู่ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโดมแบบอินเดียเช่นกัน
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
อิสลาม 
ลัทธิ/นิกาย
ซูฟี 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
แม้ว่าการกราบไหว้สุสานจะเป็นการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺตามความเชื่อของชาวมุสลิมโดยทั่วไป แต่สำหรับชาวมุสลิมอินเดียแล้ว การกราบไหว้สุสานนั้นไม่ใช่เป็นการขอพรจากสุสาน แต่เป็นการขอให้นักบุญศักดิ์สิทธิ์ผู้วายชนม์ทูลขอพรจากอัลลอฮฺอีกทีหนึ่ง 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี