เวียดนาม / สถาปัตยกรรม

 ปราสาทโพโรเม

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ปราสาทโพโรเม
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ปราสาทโพโรเม
ประเทศ
เวียดนาม
รัฐ/แขวง
นิญถ่วน
จังหวัด/เมือง
ญาจาง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
11.501389, 108.865556
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
ตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยกษัตริย์โพโรเม่ ซึ่งคงตรงกับกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยหลังของจาม
ลักษณะทางศิลปกรรม
ปราสาทหลังนี้ เป็นปราสาทในระยะสุดท้ายของศิลปะจาม รายละเอียดต่างๆได้ถูกลดทอนจนหมดสิ้น ดังปรากฏเสาติดผนังเพียงสองต้น และมีซุ้มจระนำรูปใบหอก ด้านบนประดับปราสาทจำลองทรงพุ่มเช่นเดียวกับปราสาทโพกลวงการาย
สมัย/วัฒนธรรม
สมัยหลัง 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 19-22
ศาสนา
ฮินดู 
ลัทธิ/นิกาย
ไศวนิกาย 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
ตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นโดยกษัตริย์โพโรเม่ โดยเชื่อกันว่าประติมากรรมภายในปราสาทนั้นคือประติมากรรมรูปฉลองพระองค์ของกษัตริย์โพโรเม่ในตำนาน 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
ภายในเทวาลัยปรากฏประติมากรรมรูปพระศิวะหลายเศียรหลายกร ประทับครึ่งองค์พร้อมด้วยโคนนทิ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าปราสาทหลังนี้สร้างขึ้นในลัทธิไศวนิกายเช่นเดียวกับปราสาทโพกลวงการาย 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี