เวียดนาม / สถาปัตยกรรม

 บรรณาลัย (?) ของปราสาทโพกลวงการาย

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
บรรณาลัย (?) ของปราสาทโพกลวงการาย
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ปราสาทโพกลวงการาย
ประเทศ
เวียดนาม
รัฐ/แขวง
นิญถ่วน
จังหวัด/เมือง
ญาจาง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
11.601667, 108.946667
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เนื่องจากการบุกรุกของอาณาจักรเวียดนาม ทำให้อาณาจักรจามปาต้องถอยร่นลงมาจากแคว้นวิชัยมาตั้งเมืองหลวงในแคว้นปาณฑุรังคะ ดังนั้น จึงปรากฏปราสาทในสมัยหลังในแคว้นดังกล่าว ปราสาทสำคัญสองหลังในสมัยนี้ ได้แก่ปราสาทโพกลวงการายและปราสาทโพโรเม
ลักษณะทางศิลปกรรม
บรรณาลัยของปราสาทโพกลางการาย เป็นอาคารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหลังคาเป็นทรงประทุน หรือทรงศาลา ในศัพท์สถาปัตยกรรมอินเดีย อนึ่ง บรรณาลัยปรากฏมาแล้วตั้งแต่ปราสาทมิเซิน โดยอยู่ในผังและมีหลังคาทรงนี้เสมอ รวมถึงตั้งอยู่ทางด้านข้างของปราสาทประธานเสมอๆ เนื่องจากบรรณาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ในกลุ่มปราสาทซึ่งกำหนดอายุอยู่ในสมัยหลัง ด้วยเหตุนี้ บรรณาลัยดังกล่าวจึงควรมีอายุอยู่ในระยะเดียวกัน ส่วนปราสาทจำลองทรงถะจีนที่มุมนั้นอาจแสดงถึงการสืบทอดรูปแบบมาจากสมัยบิญดิ่นตอนปลาย
สมัย/วัฒนธรรม
สมัยหลัง 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 19
ศาสนา
ฮินดู 
ลัทธิ/นิกาย
ไศวนิกาย 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี