เวียดนาม / สถาปัตยกรรม

 ที่ตั้งของปราสาทโพกลวงการาย

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ที่ตั้งของปราสาทโพกลวงการาย
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ปราสาทโพกลวงการาย
ประเทศ
เวียดนาม
รัฐ/แขวง
นิญถ่วน
จังหวัด/เมือง
ฟานรัง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
11.601667, 108.946667
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เนื่องจากการบุกรุกของอาณาจักรเวียดนาม ทำให้อาณาจักรจามปาต้องถอยร่นลงมาจากแคว้นวิชัยมาตั้งเมืองหลวงในแคว้นปาณฑุรังคะ ดังนั้น จึงปรากฏปราสาทในสมัยหลังในแคว้นดังกล่าว ปราสาทสำคัญสองหลังในสมัยนี้ ได้แก่ปราสาทโพกลวงการายและปราสาทโพโรเม
ลักษณะทางศิลปกรรม
ที่ตั้งของปราสาทแห่งนี้ ได้แก่ยอดเนินเขา โดยมีการยกกลุ่มอาคารทั้งหมดขึ้นไปไว้ด้านบน ทั้งปราสาทประธาน บรรณาลัย มณฑป โคปุระ ที่ตั้งของปราสาทแห่งนี้ทำให้นึกถึงปราสาทบาญอี๊ดในจังหวัดบิญดิ่น การเลือกตั้งปราสาทอยู่บนยอดเขานั้น ปรากฏความนิยมมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยบิญดิ่น และดูเหมือนว่าในสมัยหลัง ก็ยังคงสืบทอดความนิยมดังกล่าวด้วย
สมัย/วัฒนธรรม
สมัยหลัง 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 19
ศาสนา
ฮินดู 
ลัทธิ/นิกาย
ไศวนิกาย 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
ภายในปราสาทประดิษฐานมุขลึงค์ ที่มุขมณฑปปรากฏประติมากรรมโคนนทิ ส่วนด้านบนหน้าบันของปราสาทประดิษฐานรูปพระศิวนาฏราชอันแสดงให้เห็นว่าปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายอย่างชัดเจน 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี