เวียดนาม / สถาปัตยกรรม

 ปราสาทหลังเหนือของปราสาทหัวล่าย

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ปราสาทหลังเหนือของปราสาทหัวล่าย
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ปราสาทหัวล่าย
ประเทศ
เวียดนาม
รัฐ/แขวง
นิญถ่วน
จังหวัด/เมือง
ฟานรัง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
11.676944, 109.035833
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
ในพุทธศตวรรษที่ 14 ศูนย์กลางของอาณาจักรจามปาได้ย้ายลงมาอยู่ภาคใต้ ณ แคว้นปาณฑุรังคะซึ่งได้แก่เเมืองฟางรังในปัจจุบัน อนึ่ง แม้ว่าปราสาทแห่งนี้จะไม่ได้มีจารึกระบุว่าผู้ใดเป็นผู้สร้าง แต่จากรูปแบบศิลปะแล้ว กลับสอดรับกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าคงสร้างขึ้นในระยะนี้
ลักษณะทางศิลปกรรม
ปราสาทหลังเหนือของปราสาทหัวล่าย แม้ว่ายังสลักลวดลายประดับเสาไม่เสร็จ แต่ลักษณะที่โดเด่นก็คือปราสาทจำลองซึ่งประดับที่โคนเสาติดผนังแต่ละต้น เนื่องจากปราสาทจำลองเหล่านี้ปรากฏทั้งเรือนธาตุและชั้นหลังคาแบบวิมานอย่างซับซ้อน และถือเป็นปราสาทจำลองที่ซับซ้อนที่สุดในศิลปะจาม จากรูปแบบของปราสาทจำลองซึ่งยังคล้ายคลึงกับศิลปะอินเดียและศิลปะขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร ทำให้กำหนดอายุได้ว่าปราสาทหลังนี้อยู่ในระยะแรกของศิลปะจาม
สมัย/วัฒนธรรม
หัวล่าย 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 14
ศาสนา
ฮินดู 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี