เวียดนาม / สถาปัตยกรรม

 ที่ตั้งของปราสาทโพนคร

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ที่ตั้งของปราสาทโพนคร
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ปราสาทโพนคร
ประเทศ
เวียดนาม
รัฐ/แขวง
คั้ญฮหว่า
จังหวัด/เมือง
ญาจาง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
15.265, 109.195556
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
ปราสาทโพนคร เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปของพระภควตี ภาคหนึ่งของพระอุมา เป็นเทพีประจำอาณาจักรจามปาภาคใต้ โดยมีประวัติมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 ว่า มีการสถาปนาปราสาทถวายแด่เทวรูปพระภควตีมาตั้งแต่สมัยหัวล่าย ต่อมาถูกองทัพขอมข้าทำลายในพุทธศตวรรษที่ 15 ทำให้มีการสร้างปราสาทหลังใหม่ในสมัยบิญดิ่นตอนต้น ซึ่งก็คือปราสาทหลังปัจจุบัน
ลักษณะทางศิลปกรรม
ปราสาทโพนคร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่กำลังออกสู่ทะเล ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญทางภูมิศาสตร์ (Landmark) นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับคติที่เชื่อว่าพระเทวีทรงเกี่ยวข้องกับแม่น้ำและทะเล ซึ่งมีความแบนเหมือนโยนีอีกด้วย
สมัย/วัฒนธรรม
บิญดิ่นตอนปลาย บิญดิ่น 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 15
ศาสนา
ฮินดู 
ลัทธิ/นิกาย
ศักติ 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
พลังอำนาจของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู เรียกว่าศักติ ซึ่งสามารถบุคลาธิษฐานได้เป็นพระเทวี ศาสนาฮินดูจึงนับถือเทพเจ้าคู่กับชายาของพระองค์ อาณาจักรจามปาจึงนับถือพระศิวะพร้อมกับพระอุมาเป็นเทพเจ้าประจำอาณาจักร โดยสถาปนาพระศิวะ ผู้มีความสัมพันธ์กับภูเขา ให้เป็นเทพเจ้าประจำมิเซินในจามปาภาคเหนือ และสถาปนาพระอุมาผู้มีความสัมพันธ์กับทะเล ให้เป็นเทพเจ้าประจำมิเซินในจามปาภาคใต้ 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
หน้าบันของปราสาท มีภาพมหิษาสูรมรรทนี และภายในปราสาทยังปรากฏเทพรูปพระภควตี ซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับปราสาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี