เวียดนาม / สถาปัตยกรรม

 ปราสาทโพนคร

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ปราสาทโพนคร
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ปราสาทโพนคร
ประเทศ
เวียดนาม
รัฐ/แขวง
คั้ญฮหว่า
จังหวัด/เมือง
ญาจาง
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
15.265, 109.195556
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
ปราสาทโพนคร เป็นที่ประดิษฐานเทวรูปของพระภควตี ภาคหนึ่งของพระอุมา เป็นเทพีประจำอาณาจักรจามปาภาคใต้ โดยมีประวัติมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 14 ว่า มีการสถาปนาปราสาทถวายแด่เทวรูปพระภควตีมาตั้งแต่สมัยหัวล่าย ต่อมาถูกองทัพขอมข้าทำลายในพุทธศตวรรษที่ 15 ทำให้มีการสร้างปราสาทหลังใหม่ในสมัยบิญดิ่นตอนต้น ซึ่งก็คือปราสาทหลังปัจจุบัน
ลักษณะทางศิลปกรรม
ปราสาทโพนคร เป็นปราสาทในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างสมัยมิเซิน A1 และบิญดิ่น ดังจะเห็นได้จากเสาติดผนังจำนวน 5 ต้นที่ยังคงมีร่องเสาอยู่ตามแบบมิเซิน A1 แต่ไม่มีลวดลายแล้ว ส่วนซุ้มกลับเป็นใบหอกตามแบบบิญดิ่น
สมัย/วัฒนธรรม
บิญดิ่น บิญดิ่นตอนปลาย 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 15
ศาสนา
ฮินดู 
ลัทธิ/นิกาย
ศักติ 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
พลังอำนาจของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู เรียกว่าศักติ ซึ่งสามารถบุคลาธิษฐานได้เป็นพระเทวี ศาสนาฮินดูจึงนับถือเทพเจ้าคู่กับชายาของพระองค์ อาณาจักรจามปาจึงนับถือพระศิวะพร้อมกับพระอุมาเป็นเทพเจ้าประจำอาณาจักร โดยสถาปนาพระศิวะ ผู้มีความสัมพันธ์กับภูเขา ให้เป็นเทพเจ้าประจำมิเซินในจามปาภาคเหนือ และสถาปนาพระอุมาผู้มีความสัมพันธ์กับทะเล ให้เป็นเทพเจ้าประจำมิเซินในจามปาภาคใต้ 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
หน้าบันของปราสาท มีภาพมหิษาสูรมรรทนี และภายในปราสาทยังปรากฏเทพรูปพระภควตี ซึ่งมีอายุร่วมสมัยกับปราสาท 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี