เวียดนาม / สถาปัตยกรรม

 ปราสาทแก๋งเตียน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ปราสาทแก๋งเตียน
ชื่องานศิลปะ : ชื่ออื่น
ปราสาททองแดง
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ปราสาทแก๋งเตียน
ชื่อแหล่ง : ชื่ออื่น
ปราสาททองแดง
ประเทศ
เวียดนาม
รัฐ/แขวง
บิ่ญดิน
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
15.928889, 109.074722
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
ปราสาทแก๋งเตียนหรือปราสาททองแดง เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่กลางเมืองวิชัย ซึ่งเป็นเมืองหลวงในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18 อันแสดงให้เห็นความสำคัญของปราสาทแห่งนี้ในฐานะเป็นปราสาทกลางเมือง อย่างไรก็ตาม ปราสาทแห่งนี้มีรูปแบบอยู่ในสมัยบิญดิ่นตอนปลาย คือในพุทธศตวรรษที่ 18 เท่านั้น
ลักษณะทางศิลปกรรม
เป็นปราสาทที่มีเสาติดผนังห้าต้น โดยเสาไม่มีร่องและไม่มีลวดลายประดับใดๆ ยกเว้นเสาต้นข้างที่ตกแต่งด้วยหิน อันแสดงอิทธิพลบายน ยอดปราสาทเป็นชั้นวิมานตามแบบจามแท้ อย่างไรก็ตาที่มุมมีการประดับด้วยปราสาทจำลองซึ่งเป็นพุ่มคล้ายถะจีน ปราสาทจำลองที่เป็นพุ่มนี้ปรากฏเช่นกันกับเทวาลัยในระยะเดียวกัน เช่นปราสาททูเทียน เป็นต้น จากเสาติดผนังห้าต้นที่ไม่มีลายประดับ การประดับหินตามอิทธิพลบายน และรูปแบบปราสาทมุมที่เป็นพุ่ม ทำให้กำหนดอายุได้ว่าอยู่ในศิลปะบิญดิ่นตอนปลาย
สมัย/วัฒนธรรม
บิญดิ่น บิญดิ่นตอนปลาย 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 18
ศาสนา
ฮินดู 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี