เวียดนาม / สถาปัตยกรรม

 ยอดของปราสาทถาปดอย

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ยอดของปราสาทถาปดอย
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ปราสาทถาปดอย
ชื่อแหล่ง : ชื่ออื่น
ปราสาทฮุงถาญ
ประเทศ
เวียดนาม
รัฐ/แขวง
บิ่ญดิน
พิกัดภูมิศาสตร์
15.785833, 108.210556
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
แม้จะไม่มีประวัติเกี่ยวกับการสร้างปราสาท แต่น่าเชื่อว่าปราสาทดังกล่าวคงจะสร้างขึ้นภายหลังจากการเข้ามาของอำนาจทางการเมืองของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
ลักษณะทางศิลปกรรม
ปราสาทถาปดอย เป็นปราสาทที่ได้รับอิทธิพลของศิลปะขอมอย่างมาก ดังที่มีการใช้หินตามแบบขอมแทรกเข้าในอาคารที่ใช้อิฐเป็นวัสดุหลัก นอกจากนี้ ปราสาทยังมีการประดับกลีบขนุน ทำให้ยอดของปราสาทกลายเป็นทรงพุ่มดังที่ปรากฏที่ปราสาทขอมตั้งแต่สมัยนครวัดลงมา นอกจากนี้ การใช้ “ครุฑแบก” แบกที่มุมปราสาทยังเกี่ยวข้องกับศิลปะขอมอีกด้วย เนื่องจากจามตกเป็นเมืองขึ้นของขอมในสมัยบิญดิ่นตอนปลาย ร่วมสมัยกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของขอม ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถกำหนดอายุปราสาทที่ได้อิทธิพลขอมว่าควรอยู่ในสมัยบิญดิ่นตอนปลาย
สมัย/วัฒนธรรม
บิญดิ่น บิญดิ่นตอนปลาย 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 18
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี