สิงคโปร์ / สถาปัตยกรรม

 ชีมส์

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ชีมส์
ชื่องานศิลปะ : ชื่ออื่น
-
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
ชีมส์
ชื่อแหล่ง : ชื่ออื่น
-
ประเทศ
สิงคโปร์
รัฐ/แขวง
สิงคโปร์
จังหวัด/เมือง
สิงคโปร์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
1.295000, 103.851389
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
เดิม โบสถ์แห่งนี้มีชื่อว่า Convent of Holy Infant Jesus (CHIJ) เคยเป็นคอนแวนต์สำหรับแม่ชีในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิกซึ่งถูกใช้งานมาถึง 130 ปี สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2383 ต่อมาร้างลงและได้ถูกเปลี่ยนหน้าที่เป็นภัตตาคาร โรงละครและห้างหรูในปัจจุบัน
ลักษณะทางศิลปกรรม
โบสถ์ชีมส์ สร้างขึ้นในศิลปะนีโอโกธิค หรือสถาปัตยกรรมที่พยายามฟื้นฟูศิลปะโกธิคขึ้นมาใหม่ ซึ่งพบเป็นจำนวนมากในประเทศอาณานิคม ในสิงคโปร์เองยังพบสถาปัตยกรรมแบบนี้ที่อาสนวิหารเซนต์แอนดรูส์อีกด้วย ตัวโบสถ์ประกอบด้วยหอคอยที่มีหลังคาทรงกรวยสูงทางด้านหน้า ด้านหลังเป็นอาคารโบสถ์ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายมน หน้าต่างแต่ละบานถูกแบ่งออกเป็นสองบานย่อย ยืดสูงและตกแต่งด้วยกระจกสี ซึ่งทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นอิทธิพลของศิลปะแบบโกธิค
สกุลช่าง
-
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โรมันคาธอลิค 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี