สิงคโปร์ / สถาปัตยกรรม

 ภายในอาสนวิหารเซนต์แอนดรูส์

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ภายในอาสนวิหารเซนต์แอนดรูส์
ชื่องานศิลปะ : ชื่ออื่น
-
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
อาสนวิหารเซนต์แอนดรูส์
ชื่อแหล่ง : ชื่ออื่น
-
ประเทศ
สิงคโปร์
รัฐ/แขวง
สิงคโปร์
จังหวัด/เมือง
สิงคโปร์
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
1.291944, 103.851944
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
อาสนวิหารเซนต์แอนดรูส์ เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาะสิงคโปร์ ออกแบบโย George Coleman สถาปนิกชาวอังกฤษใน พ.ศ.2379 ต่อมาถูกแก้ไขและบูรณะเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาสนวิหารของนิกายแองกลิกัน
ลักษณะทางศิลปกรรม
อาสนวิหารเซนต์แอนดรูส์ เป็นโบสถ์แบบนีโอโกธิคที่มีขนาดใหญ่และสง่างามที่สุดในสิงคโปร์ ภายในประดับด้วยหน้าต่างโค้งแหลมแบบโกธิค ซึ่งบรรยากาศภายในถูกคุมแสงด้วยกระจกสีอันเป็นเทคนิคที่ทำให้บรรยากาศเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามแบบโกธิค ด้านหลังสุดเป็น apse ซึ่งประดับด้วยกระจกสียาวจำนวนสามบานซึ่งเรียกว่า Three Sisters ซึ่งพบเสมอๆทั้งในศิลปะโกธิคแบบอังกฤษและแบบฝรั่งเศส
สกุลช่าง
-
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
คริสต์ 
ลัทธิ/นิกาย
โปรเทสแตนท์ 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี