สิงคโปร์ / สถาปัตยกรรม

 โดมของมัสยิดอับดุลกัฟฟูร์

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
โดมของมัสยิดอับดุลกัฟฟูร์
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
มัสยิดอับดุลกัฟฟูร์
ประเทศ
สิงคโปร์
รัฐ/แขวง
สิงคโปร์
จังหวัด/เมือง
สิงคโปร์
พิกัดภูมิศาสตร์
1.304167, 103.853611
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
มัสยิดอับดุลกัฟฟูร์ ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชาวอินเดียมุสลิมที่มีความสามารถทางด้านการค้าขาย เดิมมัสยิดนี้สร้างด้วยเครื่องไม้มุงกระเบื้อง ต่อมา อับดุลกัฟฟูร์ ผู้ดูแลมัสยิดในพ.ศ. 2430 ได้ปรับปรุงพื้นที่รอบมัสยิดโดยการสร้างห้องแถวจำนวนมาก ห้องแถวเหล่านี้เป็นแหล่งเงินทุนที่ทำให้มัสยิดมีทุนสำหรับการสร้างมัสยิดใหม่ ใน พ.ศ.2450 มัสยิดแห่งใหม่ถูกสร้างขึ้น ภายใต้การควบคุมของอับดุลกัฟฟูร์ จนกระทั่งท่านสิ้นชีวิตใน พ.ศ. 2462 มัสยิดดังกล่าวก็ยังสร้างไม่เสร็จ มัสยิดได้รับการสร้างเสร็จในสมัยของลูกชายของท่าน
ลักษณะทางศิลปกรรม
เป็นมัสยิดที่ได้รับอิทธิพลตะวันตกอย่างมากมาย ทั้งในแง่ของเสาแบบโรมัน อาร์คที่ต่อเนื่องกันตามระบบ loggia ลวดลายที่ขื่อและการใช้โดมแบบตะวันตก โดมที่นี่มีลักษณะตามแบบคลาสิกในศิลปะตะวันตกอย่างมาก การรองรับโดมกลางเป็นอาร์คโค้งรองรับตามระบบ Pendentive ถัดขึ้นไปมีขื่อ รองรับคอโดมที่มีหน้าต่างโดยรอบสลับกับเสาไอโอนิก ด้านบนสุดเป็นโดมที่มี rib ต่อเนื่องจากเสาโดมข้นไปถึงบนยอด ทั้งหมดนี้เป็นระบบโดมแบบคลาสิกซึ่งแตกต่างไปจากโดมแบบอิสลามอย่างชัดเจน
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะสมัยอาณานิคมอังกฤษ 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 24-25
ศาสนา
อิสลาม 
คำสำคัญ
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NoDerivs (CC BY-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี