อินโดนีเซีย / ประติมากรรม

 ภาพเล่าเรื่องรามายณะที่จันทิปรัมบะนัน

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
ภาพเล่าเรื่องรามายณะที่จันทิปรัมบะนัน
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
จันทิปรัมบะนัน
ประเทศ
อินโดนีเซีย
รัฐ/แขวง
ชวา ภาคกลาง
จังหวัด/เมือง
กลาเตน
ที่ตั้ง
-
พิกัดภูมิศาสตร์
-7.751944, 110.490833
ประเภทงานศิลปะ
ประติมากรรม
ประวัติการสร้าง
จันทิปรัมบะนัน หรือจันทิโลโลจงกรัง เป็นจันทิในศาสนาฮินดูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในศิลปะชวาภาคกลางตอนปลาย สร้างขึ้นในราชวงศ์สัญชัยซึ่งนับถือศาสนาฮินดูในราวพุทธศตวรรษที่ 15
ลักษณะทางศิลปกรรม
รูปแบบภาพล่าเรื่องที่จันทิปรัมบะนันมีพัฒนาการแล้วจากภาพเล่าเรื่องที่บุโรพุทโธ กล่าวคือ นิยมการถมพื้นที่ว่างจนเต็มไปด้วยลวดลายธรรมชาติ เช่น ภาพภูเขาและต้นไม้ ซึ่งแนวโน้มเช่นนี้เรียกโดยศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศว่า “การรังเกียจพื้นที่ว่างเปล่า” ซึ่งแสดงแนวโน้มที่ใกล้เคียงกับศิลปะชวาภาคตะวันออกเข้าไปทุกที แม้ว่าลักษณะบางประการจะใกล้เคียงกับศิลปะชวาภาคตะวันออก แต่ภาพบุคคลยังคงกลมกลึงมีปริมาตร และหลายครั้งยังคงหันหน้าตรงตามแบบภาพเล่าเรื่องในศิลปะอินเดีย
สมัย/วัฒนธรรม
ศิลปะชวาภาคกลางตอนกลาง 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 13-15
ศาสนา
ฮินดู 
ลัทธิ/นิกาย
ไศวนิกาย 
ศาสนา/ความเชื่อ/ตำนานที่เกี่ยวข้อง
ด้านบนฐานประทักษิณของจันทิประธานทั้งสามของจันทิปรัมบะนัน พบภาพเรื่องในศาสนาอินดูที่พนักระเบียงของลานประทักษิณ ทั้งนี้ เทวาลัยหลังพระศิวะและพระพรหมปรากฏเล่าเรื่องรามายณะ ส่วนเทวาลัยพระวิษณุเล่าเรื่องพระกฤษณะ ภาพเล่าเรื่องเริ่มต้นจากทางซ้ายของประตูด้านทิศตะวันออกแล้ววนขวาไปรอบเทวาลัย 
งานศิลปะที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียด)
ภาพเล่าเรื่องนี้ เป็นภาพเล่าเรื่องรามายณะตอนปลุกกุมภกรรณ เพื่อให้ตื่นขึ้นมารบกับพระราม โดยในการปลุกรากษสตนนี้จำเป็นต้องใช้ช้างม้าและเครื่องที่ทำให้เสียงดังในการปลุก เน่องจากกุมภกรรณได้รับคำสาปให้นอนได้ครั้งละนานๆ 
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NoDerivs (CC BY-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กรกฎาคม 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี