พม่า / สถาปัตยกรรม

 เจดีย์ปยามา

ชื่องานศิลปะ : ชื่อหลัก
เจดีย์ปยามา
ชื่อแหล่ง : ชื่อหลัก
เจดีย์ปยามา
ประเทศ
พม่า
รัฐ/แขวง
พะโค
จังหวัด/เมือง
แปร
ที่ตั้ง
Thray Khit Taya
พิกัดภูมิศาสตร์
18.833611, 95.302222
ประเภทงานศิลปะ
สถาปัตยกรรม
ประวัติการสร้าง
-
ลักษณะทางศิลปกรรม
เจดีย์ในศิลปะศรีเกษตร (ปยู) มักเป็นเจดีย์ที่มีอัณฑะขนาดใหญ่ อันเป็นพื้นฐานมาจากศิลปะอมราวดี อย่างไรก็ตาม อัณฑะในศิลปะปยูไม่ได้อยู่ในทรงโอคว่ำอีกต่อไป แต่กลับยืดสูง บางองค์มีอัณฑะยืดสูงคล้ายทรงลอมฟาง บางองค์ก็คือสูงคล้ายทรงกระบอก สำหรับเจดีย์องค์นี้มีอัณฑะยืดสูงคล้ายทรงลองฟาง
สมัย/วัฒนธรรม
ศรีเกษตร 
อายุ
พุทธศตวรรษที่ 12-15
ศาสนา
พุทธศาสนา 
คำสำคัญ
รูปแบบลิขสิทธิ์
Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-NC-ND)
เจ้าของสิทธิ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ภาษา
ไทย
วันที่จัดทำข้อมูล
กุมภาพันธ์ 2558
ผู้จัดทำข้อมูล
เชษฐ์ ติงสัญชลี