ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลื้อในจีน ลาว และไทย


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอ้างอิงผลงานทางวิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้งานเลือก และคัดลอกรูปแบบการอ้างอิงที่ต้องการ เพื่อนำไปใช้ประกอบการอ้างอิงในผลงานของท่านตามรูปแบบที่ปรากฎด้านล่างนี้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลอ้างอิงบางรายการอาจมีความไม่สมบูรณ์ โปรดตรวจสอบอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

วิชุลดา มาตันบุญ. (2562). ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลื้อในจีน ลาว และไทย. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ค้นคืนเมื่อ 4 มีนาคม 2567 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=3017&ob_id=241

MLA

วิชุลดา มาตันบุญ. ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลื้อในจีน ลาว และไทย. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 4 มีนาคม 2567  

HARVARD

วิชุลดา มาตันบุญ, 2562. ความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ลื้อในจีน ลาว และไทย. [Online]. เชียงใหม่สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research_pdf_pdf.php?file_id=3017&ob_id=241 [ค้นคืนเมื่อ 4 มีนาคม 2567 ]