สถาปัตยกรรมวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย: วัดภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง วัดพุทธศาสนาในประเทศไทย ปีที่ 2 เป็นโครงการเก็บข้อมูลในพื้นที่ของภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก โดยให้ความสนใจในเรื่องผังบริเวณวัดและสถาปัตยกรรมประเภทต่าง ๆ ที่ประกอบรวมกันเป็นวัดทั้งสิ้น มิใช่แต่เฉพาะ เจดีย์ โบสถ์ วิหาร ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมหลักของวัด แต่ยังรวมไปถึง หอไตร ศาลาต่าง ๆ กุฏิ เว็จกุฏิ ห้องสรง รั้ววัด ฯลฯ รวมเป็นข้อมูลอันเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของแต่ละภูมิภาค ภายใต้มุมมองที่แตกต่างกว่าการศึกษาสถาปัตยกรรมที่เคยเป็นมา นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้เพิ่มเติมข้อมูลในการสำรวจสถาปัตยกรรมภาคเหนือและภาคกลาง (โครงการวิจัยปีที่ 1) เพื่อให้งานวิจัยดังกล่าวมีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 • ประเภท รายงานงานวิจัย 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • รหัส LC NA6022.ธ64 2546
 • ปีที่พิมพ์ 2546
 • จำนวนหน้า 451
 • สารบัญ

  บทที่ 1 ความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัยในปีที่ 2  น.1

  บทที่ 2 ความเป็นของพุทธศาสนาในภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก  น.3

  บทที่ 3 วัดและผังบริเวณวัดในภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก  น.11

  บทที่ 4 สถาปัตยกรรมในวัดภาคใต้  น.34

  บทที่ 5 สถาปัตยกรรมในวัดภาคอีสาน  น.152

  บทที่ 6 สถาปัตยกรรมในวัดภาคตะวันออก  น.278

  บทที่ 7 สำรวจเพิ่มเติมสถาปัตยกรรมในวัดภาคเหนือ  น.359

  บทที่ 8 สำรวจเพิ่มเติมสถาปัตยกรรมในวัดภาคกลาง  น.390

  บรรณานุกรม

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • เรื่องที่เกี่ยวข้อง สถาปัตยกรรมวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย: วัดภาคเหนือและภาคกลาง
 • สถานที่ สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา, ปัตตานี, ชุมพร, นราธิวาส, ขอนแก่น, ยโสธร, กาฬสินธุ์, อำนาจเจิรญ, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, นครพนม, สกลนคร, มุกดาหาร, เลย, นครราชสีมา, ระยอง, ตราด, ชลบุรี, ฉะเชิงเทรา, นครนายก, จันทบุรี, สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ลำปาง, เชียงใหม่, ลำพูน, พิษณุโลก, ลพบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สระบุรี

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ธาดา สุทธิธรรม และคณะ. (2546). สถาปัตยกรรมวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย: วัดภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=34

MLA

ธาดา สุทธิธรรม และคณะ. สถาปัตยกรรมวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย: วัดภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2546. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566  

HARVARD

ธาดา สุทธิธรรม และคณะ, 2546. สถาปัตยกรรมวัดพุทธศาสนาในประเทศไทย: วัดภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก. [Online]. กรุงเทพฯศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=34 [ค้นคืนเมื่อ 3 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 1004.53 KB
คำนำ, สารบัญ 438.62 KB
ความก้าวหน้าการดำเนินการวิจัยในปีที่ 2 726.93 KB
ความเป็นของพุทธศาสนาในภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก 4.09 MB
วัดและผังบริเวณวัดในภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันออก 7.31 MB
สถาปัตยกรรมในวัดภาคใต้ 35.11 MB
สถาปัตยกรรมในวัดภาคอีสาน 35.14 MB
สถาปัตยกรรมในวัดภาคตะวันออก 21.77 MB
สำรวจเพิ่มเติมสถาปัตยกรรมในวัดภาคเหนือ 6.81 MB
สำรวจเพิ่มเติมสถาปัตยกรรมในวัดภาคกลาง 13.04 MB
บรรณานุกรม 1.34 MB
เอกสารฉบับเต็ม 126.68 MB