• หน้าหลัก
 • งานศึกษาวิจัย
 • เวทีวิชาการสาธารณะ "ชนเผ่าพื้นเมือง" สานสู่การขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในเทศไทย

เวทีวิชาการสาธารณะ "ชนเผ่าพื้นเมือง" สานสู่การขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในเทศไทย

ปี : 2563

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

เวทีวิชาการสาธารณะเรื่อง ความเข้าใจประเด็น "ชนเผ่าพื้นเมือง" สานพลังสู่การขับเคลื่อนงานนโยบายและสนับสนุนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย เป็นการเปิดพื้นที่วิชาการสาธารณะในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็น "ชนเผ่าพื้นเมือง" ร่วมกัน โดยการนำเสนอจักรวาลวิทยา (cosmology) ที่ได้นำเอาวิธีการวิทยาทางมานุษยวิทยาที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อและประวัติศาสตร์ นำไปสู่การสร้างกฏ กติกา และจารีตประเพณี  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรม และวิถีการดำรงชีวิตของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นการเปิดประตูและหน้าต่าง ทำให้เข้าใจและมองเห็น ความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ อย่างเป็นพลวัตของกลุ่มชาติพันธุ์ต่อบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ที่เขาอาศัยอยู่ และดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การพัฒนาความมั่นคงทางสังคม สร้างทางเลือกใหม่ ความเข้มแข็ง วิธีคิดและภูมิปัญญาในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในเวทีครั้งนี้ ยังเป็นพื้นที่ในการทำความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับชนเผ่าพื้นเมืองในบริบทของประเทศไทยที่ เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ผู้แทนในประเทศไทยได้ร่วมขับเคลื่อนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในระดับภูมิภาคและนานาชาติ

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ เชียงใหม่
 • สำนักพิมพ์ เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ปีที่พิมพ์ 2563
 • จำนวนหน้า 24
 • สารบัญ

  รายงานสรุปเวทีวิชาการสาธารณะ เรื่อง ความเข้าใจประเด็น "ชนเผ่าพื้นเมือง" สานพลังสู่การขับเคลื่อนงานนโยบายและสนับสนุนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย  น.1

  ส่วนที่ 1 : เปิดเวทีวิชาการและประเด็นนำทางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ "ชนเผ่าพื้นเมือง" คือใคร?

  1.1 กล่าวต้อนรับ  น.3

  1.2 เปิดประเด็นนำทางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ "ชนเผ่าพื้นเมือง"  น.4

  ส่วนที่ 2 : นำเสนอผลการศึกษาหัวข้อ "จักรวาลวิทยาด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง"

  2.1 สาระสำคัญของการนำเสนอผลการศึกษาหัวข้อ "จักรวาลวิทยาด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง"  น.6

  ส่วนที่ 3 : เสวนาวิชาการ

  3.1 สาระสำคัญของการเสวนาวิชาการหัวข้อ "ตัวตนชนเผ่าพื้นเมือง : เรื่องเก่าเล่าใหม่ในบริบทประเทศไทย"  น.8

  3.2 เสวนาวิชาการเรื่อง "ชนเผ่าพื้นเมือง: จากวาทกรรมนำสู่ปฏิบัติการส่งเสริมกระบวนเรียนรู้และการสร้างความเข้าใจต่อหน่วยงานรัฐและสาธาณะ"  น.11

  3.3 เสวนาวิชาการหัวข้อ "พลังและบทบาทงานวิชาการสานสู่การพัฒนานโยบายและกฎหมายส่งเสริมสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย"  น.14

  ส่วนที่ 4 : ประมวลสรุป ให้ข้อคิดทิ้งท้าย และกล่าวปิด

  4.1 ประมวลสรุปเวทีวิชาการและกล่าวปิดเวทีวิชาการ  น.20

  เอกสารภาคผนวก  น.23

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ งานสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

. (2563). เวทีวิชาการสาธารณะ "ชนเผ่าพื้นเมือง" สานสู่การขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในเทศไทย. เชียงใหม่: เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=249

MLA

เวทีวิชาการสาธารณะ "ชนเผ่าพื้นเมือง" สานสู่การขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในเทศไทย. เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย,2563. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566  

HARVARD

, 2563. เวทีวิชาการสาธารณะ "ชนเผ่าพื้นเมือง" สานสู่การขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนขบวนชนเผ่าพื้นเมืองในเทศไทย. [Online]. เชียงใหม่เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=249 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 590.34 KB
ส่วนที่ 1 : เปิดเวทีวิชาการและประเด็นนำทางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ "ชนเผ่าพื้นเมือง" คือใคร? 444.43 KB
ส่วนที่ 2 : นำเสนอผลการศึกษาหัวข้อ "จักรวาลวิทยาด้านชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง" 631.97 KB
ส่วนที่ 3 : เสวนาวิชาการ 1.33 MB
ส่วนที่ 4 : ประมวลสรุป ให้ข้อคิดทิ้งท้าย และกล่าวปิด 791.11 KB
ภาคผนวก 309.94 KB
เอกสารฉบับเต็ม 2.81 MB