ที่นี่หมู่บ้านป่าคา (เตี้ยเก้ง) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองสาน จังหวัดกำแพงเพชร

นักวิจัย : กนกศักดิ์ ทับทอง, พื้นที่ : กำแพงเพชร  ,   ปี : 2562

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

หนังสือเล่มนี้เป็นผลผลิตปลายทางของโครงการค่ายเรียนรู้วิถีม้งป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้ได้มีโอกาสลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมผ่านเครื่องมือที่นำมาบูรณาการ พร้อมทั้งกิจกรรม work shop การผลิตคลิปวิดิโอสั้นเชิงสารคดี และกิจกรรมถอดบทเรียน และการทำ SWOT จากข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้วิถีชีวิตม้งป่าคา ณ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

 • ประเภท หนังสือ 
 • สถานที่พิมพ์ กำแพงเพชร
 • สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ผู้มีส่วนร่วม กนกศักดิ์  ทับทอง | บทบาท : บรรณาธิการ
  ภูริณัฐร์  โชติวรรณ | บทบาท : บรรณาธิการ
 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 35
 • สารบัญ

  1.บริบทหมู่บ้านป่าคา  น.4

  2.ประวัติชุมชน  น.13

  3.ประเพณีและวัฒนธรรม  น.18

  4.แหล่งท่องเที่ยว  น.24

  5.SWOT  น.29

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย
 • สถานที่ กำแพงเพชร,

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

กนกศักดิ์ ทับทอง. (2562). ที่นี่หมู่บ้านป่าคา (เตี้ยเก้ง) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองสาน จังหวัดกำแพงเพชร. กำแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=225

MLA

กนกศักดิ์ ทับทอง. ที่นี่หมู่บ้านป่าคา (เตี้ยเก้ง) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองสาน จังหวัดกำแพงเพชร. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566  

HARVARD

กนกศักดิ์ ทับทอง, 2562. ที่นี่หมู่บ้านป่าคา (เตี้ยเก้ง) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองสาน จังหวัดกำแพงเพชร. [Online]. กำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=225 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
ปก 417.74 KB
บทนำ, สารบัญ 1016.09 KB
1.บริบทหมู่บ้านป่าคา 7.29 MB
2.ประวัติชุมชน 4.24 MB
3.ประเพณีและวัฒนธรรม 5.35 MB
4.แหล่งท่องเที่ยว 6.96 MB
5.SWOT 2.66 MB
ภาคผนวก 352.94 KB
เอกสารฉบับเต็ม 28.21 MB