โครงการผู้แทนการประชุมเชิงนโยบายของสุดยอดผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ 2562

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

โครงการ Young ASEAN Leaders Policy Initiative (YALPI) เป็นการรวมกลุ่มนักศึกษาและตัวแทนจากประเทศอาเซียนที่มีศักยภาพที่จะกลายเป็นพลังในการผลักดันนโยบายทางการเมืองของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้คัดสรรประเด็นทางการเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ 1.การก่อการร้าย 2.การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3.ระบบสวัสดิการ 4.ความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องวิเคราะห์ประเด็นข้างต้นเพื่อนำมาซึ่งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ รวมทั้งการเผยแพร่และนำเสนอนโยบายซึ่งเป็นผลงานของผู้เข้าร่วมประชุมต่อผู้นำทางการเมืองอีกด้วย

 • ประเภท รายงาน 
 • สถานที่พิมพ์ กรุงเทพฯ
 • สำนักพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สิทธิ์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 • รูปแบบลิขสิทธิ์ Attribution-NonCommercial (CC BY-NC)

Additional Details

 • ชื่อรอง โครงการผู้แทนการประชุมเชิงนโยบายของสุดยอดผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่
 • ปีที่พิมพ์ 2562
 • จำนวนหน้า 19
 • สารบัญ

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  น.1

  สรุปผลการประเมินโครงการ  น.4

  ภาคผนวก  น.7

 • ประวัติการสร้างและการเก็บรักษา ปัจจุบันรายงานฉบับนี้เก็บรักษาอยู่ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์
 • สถาบัน / หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ภาษาต้นฉบับ ไทย

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

จักรกริช สังขมณี และคณะ. (2562). โครงการผู้แทนการประชุมเชิงนโยบายของสุดยอดผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ 2562. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 , จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=222

MLA

จักรกริช สังขมณี และคณะ. โครงการผู้แทนการประชุมเชิงนโยบายของสุดยอดผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ 2562. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2562. ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566  

HARVARD

จักรกริช สังขมณี และคณะ, 2562. โครงการผู้แทนการประชุมเชิงนโยบายของสุดยอดผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่ 2562. [Online]. กรุงเทพฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/research-item-search.php?ob_id=222 [ค้นคืนเมื่อ 1 ธันวาคม 2566 ]

File Download

File Name Size Download
เอกสารฉบับเต็ม 3.25 MB