ชีวิตในโรงพยาบาลและการรอคอย

ณัฐนรี ชลเสถียร | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

การรอคอยถือเป็นความจริงทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสะท้อนผ่านการกระทำทางสังคม และความสัมพันธ์ทางสังคม จากการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้กระทำการที่หลากหลาย โดยสิ่งที่หวังหรือสิ่งที่คาดการณ์ไว้ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

ณัฐนรี ชลเสถียร. (2566). ชีวิตในโรงพยาบาลและการรอคอย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=514

MLA

ณัฐนรี ชลเสถียร. "ชีวิตในโรงพยาบาลและการรอคอย". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=514>

HARVARD

ณัฐนรี ชลเสถียร, 2566. "ชีวิตในโรงพยาบาลและการรอคอย", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=514 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 317.1 KB