ความเป็นชายละมุนละไม (Soft Masculinity)

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | 7 สิงหาคม 2566

 

คำอธิบาย / บทคัดย่อ

รูปแบบความเป็นชายที่นุ่มนวลอ่อนหวานละมุนละไม เกิดขึ้นพร้อมกับกระแสเพลงป๊อปญี่ปุ่นในทศวรรษ 1990 ซึ่งมีการผลิตความเป็นชายสวย และกระแสป๊อปเกาหลีในทศวรรษ 2000 ทำให้เกิดปรากฎการณ์ “หนุ่มดอกไม้”

ระบบอ้างอิงอัตโนมัติฐานข้อมูลผลงานวิชาการ ศมส.

APA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. (2566). ความเป็นชายละมุนละไม (Soft Masculinity). กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566, จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=513

MLA

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ. "ความเป็นชายละมุนละไม (Soft Masculinity)". ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2566, ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส. [ออนไลน์]. ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566 <https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=513>

HARVARD

นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2566. "ความเป็นชายละมุนละไม (Soft Masculinity)", [ออนไลน์]. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. จาก ฐานข้อมูลงานวิจัย ศมส.: https://www.sac.or.th/databases/sac_research/article-detail.php?articleID=513 [ค้นคืนเมื่อ 8 ธันวาคม 2566]

File Download

File Download Size Download
ดาวน์โหลดบทความ 336.07 KB